ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
210 6195800

Εξαρτήματα

Προφίλ για περγοτέντα COSPI

ΚΩΔ. ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ INFO M.M. NO
OTC3 Οδηγός "Classic" 10x5cm 4,00m
5,00m
Μέτρο 1
OTM2 Οδηγός "Standard" 12x6cm 4,00m
5,00m
6,00m
Μέτρο 1
OTP2 Οδηγός "Plus" 16x8cm 6,00m
7,00m
Μέτρο 1
OTP3 Οδηγός "Curved" 160x80mm 8,50m
10,00m
Μέτρο 1
OTG21-N Κόντρα (δοκίδα) 4,20m Μέτρο 2
OTG20 Αντίβαρο πέργοτέντας 4,20m Μέτρο 3
97504 Προφίλ "Baloon" 6,00m Μέτρο
OTG23 Οκτάγωνο προφίλ Φ40 6,00m Μέτρο 5
OTG23-2 Οκτάγωνη ένωση 0,30m Τεμ. 6
OTG14 Οκτάγωνη πλήμνη αλουμινίου Τεμ.
OTG22 Προφίλ για "Baloon" 6m Μέτρο
OTM22 Κολώνα για "Patio" (120x60mm) 5m Μέτρο

Iσχύουν οι παρακάτω όροι:

-Παράδοση υλικών στις αποθήκες μας Ίμβρου 1 Μαρούσι, 15124 Αθήνα

-Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Εξαρτήματα περγοτέντας COSPI

ΚΩΔ. ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ INFO M.M. NO
OT12K
OT13K
Ένωση δοκίδας 60x35mm
60x80mm
Τεμ. 7
8
OTG12-N Τάπα κόντρας PVC (διαιρούμενης) Τεμ. 13A
OTG12 Τάπα κόντρας PVC (παλιά) Τεμ. 13
0TG13 Τάπα αντίβαρου περγοτέντας "COSPI" Τεμ. 14
OTM34
OTP567
Βάση τοίχου πέργοτέντας Standard Plus Τεμ. 16
OTM6
OTP8
Φουρούσι στηθαίου Standard Plus Τεμ.
OTM5
OTP7
"Π" στήριξης οδηγού Standard Plus Τεμ. 17
OTG11
OTG11-1
Άξονας 13 x 13mm 0,25m
0,40m
Τεμ.
OTC2
OTM1
OTP1
Γωνία στήριξης μοτέρ Classic
Standard
Plus
Τεμ.
OTG18A
OTG18B
OTG18C
Κουτί με μοτέρ "Somfy" 55Nm
70Nm
85Nm
Τεμ. 4
11046301 Μεταλλικό σκέπατρο περγοτέντας Χάλυβας m2
97501 Τάπα προφίλ "Baloon" Τεμ.
OT10M
OT10P
Προέκταση οδηγού 0.25m Τεμ.
OTG5 Φορέας κόντρας Inox Τεμ. 7
OTG6 Φορέας αντιβάρου Inox Τεμ. 8
OTG1-P Ιμάντας 16 mm Μέτρο 9
OTG7 Ένωση ιμάντα αλουμινίου Τεμ. 10
OTG9 Σετ τεντωτήρα αλουμινίου με γρανάζι Aluminum Set 11
OTG8 Σετ τεντωτήρα αλουμινίου απλό Aluminum Set 12

Iσχύουν οι παρακάτω όροι:

-Παράδοση υλικών στις αποθήκες μας Ίμβρου 1 Μαρούσι, 15124 Αθήνα

-Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Σύστημα ανάρτησης περγοτέντας με κρεμάστρες

ΚΩΔ. ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ INFO M.M. NO
0327 Ανάρτηση περγοτέντας, (Κρεμάστρα) >3,50m Τεμ.
0327-C Ανάρτηση περγοτέντας, διπλή >5,00m Τεμ.

Iσχύουν οι παρακάτω όροι:

-Παράδοση υλικών στις αποθήκες μας Ίμβρου 1 Μαρούσι, 15124 Αθήνα

-Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Στηθαίο περγοτέντα με υδρορροή

ΚΩΔ. ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ INFO M.M. NO
OTP10 Στηθαίο με υδρορροή 5,00m
6,00m
7,00m
Μέτρο 1
OTP12 Κολώνα στηθαίου 130 x 100mm 5,00m
6,00m
Μέτρο 2
OTP13 Κολώνα στηθαίου βαρέως τύπου 5,00m
6,00m
Μέτρο 3
OTP21 Φλάντζα στηθαίου Τέμ. 4
OTP22 Τάπα στηθαίου Τέμ. 5
OTP11 Υδρορροή αυτόνομη 5,00m
6,00m
Μέτρο

Iσχύουν οι παρακάτω όροι:

-Παράδοση υλικών στις αποθήκες μας Ίμβρου 1 Μαρούσι, 15124 Αθήνα

-Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Φωτισμός πέργκολας

2,00m 3,00m 4,00m 5,00m 6,00m 7,00m 8,00m 9,00m 10,00m
TAPE SPOT TAPE SPOT TAPE SPOT TAPE SPOT TAPE SPOT TAPE SPOT TAPE SPOT TAPE SPOT TAPE SPOT
2,00m 5m 4 pc. 10m 6 pc. 10m 8 pc. 15m 10 pc. 15m 12 pc. 20m 14 pc. 20m 16 pc. 25m 18 pc. 25m 20 pc.
3,00m 10m 6 pc. 15m 15pc. 20m 12pc. 25m 15pc. 30m 18pc. 35m 21pc. 40m 24pc. 45m 27pc. 50m 30pc.
4,00m 10m 8pc. 15m 12pc. 20m 16pc. 25m 20pc. 30m 24pc. 35m 28pc. 40m 32pc. 45m 36pc. 50m 40pc.
5,00m 10m 8pc. 15m 12pc. 20m 16pc. 25m 20pc. 30m 24pc. 35m 28pc. 40m 32pc. 45m 36pc. 50m 40pc.
6,00m 10m 12pc. 15m 18pc. 20m 24pc. 25m 30pc. 30m 36pc. 35m 42pc. 40m 48pc. 45m 54pc. 50m 60pc.
7,00m 20m 12pc. 30m 18pc. 40m 24pc. 50m 30pc. 60m 36pc. 70m 42pc. 80m 48pc. 90m 54pc. 100m 60pc.
8,00m 20m 16pc. 30m 24pc. 40m 32pc. 50m 40pc. 60m 48pc. 70m 56pc. 80m 64pc. 90m 72pc. 100m 80pc.
9,00m 20m 16pc. 30m 24pc. 40m 32pc. 50m 40pc. 60m 48pc. 70m 56pc. 80m 64pc. 90m 72pc. 100m 80pc.
10,00m 20m 18pc. 30m 27pc. 40m 36pc. 50m 45pc. 60m 54pc. 70m 63pc. 80m 72pc. 90m 81pc. 100m 90pc.
11,00m 20m 20pc. 30m 30pc. 40m 40pc. 50m 50pc. 60m 60pc. 70m 70pc. 80m 80pc. 90m 90pc. 100m 100pc.
12,00m 20m 22pc. 30m 33pc. 40m 44pc. 50m 55pc. 60m 66pc. 70m 77pc. 80m 88pc. 90m 99pc 100m 110pc.
13,00m 20m 22pc. 30m 36pc. 40m 48pc. 50m 60pc. 60m 72pc. 70m 84pc. 80m 96pc. 90m 108pc. 100m 120pc.

Iσχύουν οι παρακάτω όροι:

-Παράδοση υλικών στις αποθήκες μας Ίμβρου 1 Μαρούσι, 15124 Αθήνα

-Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Κασσετίνα 525

ΚΩΔ. ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ INFO M.M. NO
0401-2C
0402-2C
0403-2C
0404-2C
0405-2C
0406-2C
Βραχίονες "COSPI Prestige Cassette" 1,60m
1,80m
2,00m
2,20m
2,50m
2,75m
Ζεύγος 1
0435-5 Βάσεις κασσετας "COSPI 525" Set
0513-5 Τάπες κασσέτας "COSPI 525" Τεμ.
0608-8 Σετ τριων προφίλ κασσέτας "525" 4m
5m
Μέτρο
0434-4 Κλιπς κασσέτας "COSPI 525" Ζεύγος
0513-6 Τάπες αντίβαρου "COSPI 525" Ζεύγος
0119 Πειράκι κουζινέτου Φ14mm Τεμ. 10

Iσχύουν οι παρακάτω όροι:

-Παράδοση υλικών στις αποθήκες μας Ίμβρου 1 Μαρούσι, 15124 Αθήνα

-Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Κασσετίνα COSPI Prestige

ΚΩΔ. ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ INFO M.M. NO
0401-LC
0402-LC
0403-LC
0404-LC
0405-LC
0406-LC
0407-LC
Βραχίονες Cospi Prestige Lux κασσέτας  1,60m
1,80m
2,00m
2,20m
2,50m
2,75m
3,00m
Ζεύγος 1
0434-RR Τερματικό κλιπ κασσέτας Τεμ.
0452-P Ακραίο αλουμ. Κασσετας "COSPI Prestige" Ζεύγος
0513-K Τάπες κασσέτας "COSPI Prestige" Ζεύγος
0608 Κουτί και αντίβαρο κασσέτας "COSPI Prestige" (4τεμ.) Μέτρο
0608-RR Τάπες αντίβαρου κασσέτας "Prestige" Ζεύγος
0455-B Βάση βραχίονα κασσέτας "COSPI Prestige" Τεμ.
0456-P Βάση τοίχου κασσέτας "COSPI Prestige" Τεμ.
0456-M Βάση τοίχου μαρκίζας κασσέτας "COSPI Prestige" Τεμ.

Iσχύουν οι παρακάτω όροι:

-Παράδοση υλικών στις αποθήκες μας Ίμβρου 1 Μαρούσι, 15124 Αθήνα

-Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Cospicon SA

Προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες

Κομψή εμφάνιση και υψηλή απόδοση

Εμπειρία, γνώση, τεχνολογία, ομορφιά και λειτουργικότητα χαρακτηρίζουν τα προϊόντα της Cospicon

Προσθέστε ένα φανταστικό νέο χώρο στο σπίτι ή την επιχείρηση σας και αξιοποιείστε τον στο έπακρο.

Top